MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hoà Nam

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 157140

Tên bưu cục: Hoà Nam

Điện thoại: 02433894493

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đinh Xuyên, Xã Hoà Nam Hoà Nam Ứng Hoà Hà Nội

Xem chi tiết>>