MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hoà Nghĩa

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hoà Nghĩa, Chợ Lách, Bến Tre là Mã bưu chính 93175, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Nghĩa, Chợ Lách, Bến Tre.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hoà Nghĩa, Chợ Lách, Bến Tre là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hoà Nghĩa, Chợ Lách, Bến Tre là 93175.

2. Mã bưu chính 93175 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 93175 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hoà Nghĩa Chợ Lách, Bến Tre.

Ngoài ra, Mã bưu chính 93175 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hoà Nghĩa, Chợ Lách, Bến Tre.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hoà Nghĩa, Chợ Lách, Bến Tre

Mã bưu chính Phường xã Hoà Nghĩa, Chợ Lách, Bến Tre có 5 số là 93175, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Nghĩa, Chợ Lách, Bến Tre

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hoà Nghĩa, Chợ Lách, Bến Tre, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Nghĩa, Chợ Lách, Bến Tre sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 931750

Tên bưu cục: Hòa Nghĩa

Điện thoại: 871955

Địa chỉ: Ấp Nhơn Phú, Xã Hoà Nghĩa Hoà Nghĩa Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931762

Tên bưu cục: Lê Thị Cẩm Vân

Điện thoại: 872230

Địa chỉ: Ấp Long Hiệp, Xã Hoà Nghĩa Hoà Nghĩa Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931761

Tên bưu cục: Phan Thị Thập

Điện thoại: 710089

Địa chỉ: Ấp Bình Thanh, Xã Hoà Nghĩa Hoà Nghĩa Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931759

Tên bưu cục: Võ Thanh Châu

Điện thoại: 871383

Địa chỉ: Ấp Bình An, Xã Hoà Nghĩa Hoà Nghĩa Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931760

Tên bưu cục: Võ Thị Hiểu

Điện thoại: 871849

Địa chỉ: Ấp Hưng Nhơn, Xã Hoà Nghĩa Hoà Nghĩa Chợ Lách Bến Tre

Xem chi tiết>>