MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hoà Nhơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hoà Nhơn, Hoà Vang, Đà Nẵng là Mã bưu chính 55658, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Nhơn, Hoà Vang, Đà Nẵng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hoà Nhơn, Hoà Vang, Đà Nẵng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hoà Nhơn, Hoà Vang, Đà Nẵng là 55658.

2. Mã bưu chính 55658 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 55658 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hoà Nhơn Hoà Vang, Đà Nẵng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 55658 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hoà Nhơn, Hoà Vang, Đà Nẵng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hoà Nhơn, Hoà Vang, Đà Nẵng

Mã bưu chính Phường xã Hoà Nhơn, Hoà Vang, Đà Nẵng có 5 số là 55658, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Nhơn, Hoà Vang, Đà Nẵng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hoà Nhơn, Hoà Vang, Đà Nẵng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Nhơn, Hoà Vang, Đà Nẵng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 556600

Tên bưu cục: Cẩm Hòa

Điện thoại: 846872

Địa chỉ: Thôn Thạch Nham Đông, Xã Hoà Nhơn Hoà Nhơn Hoà Vang Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556597

Tên bưu cục: Hòa Nhơn

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Thạch Nham Đông, Xã Hoà Nhơn Hoà Nhơn Hoà Vang Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556580

Tên bưu cục: Hòa Nhơn

Điện thoại: 0236.3780555

Địa chỉ: Thôn Thái Lai, Xã Hoà Nhơn Hoà Nhơn Hoà Vang Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556581

Tên bưu cục: Phú Hoà

Điện thoại: 788534

Địa chỉ: Thôn Phú Hòa 1, Xã Hoà Nhơn Hoà Nhơn Hoà Vang Đà Nẵng

Xem chi tiết>>