MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hoà Phước

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hoà Phước, Hoà Vang, Đà Nẵng là Mã bưu chính 55671, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Phước, Hoà Vang, Đà Nẵng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hoà Phước, Hoà Vang, Đà Nẵng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hoà Phước, Hoà Vang, Đà Nẵng là 55671.

2. Mã bưu chính 55671 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 55671 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hoà Phước Hoà Vang, Đà Nẵng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 55671 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hoà Phước, Hoà Vang, Đà Nẵng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hoà Phước, Hoà Vang, Đà Nẵng

Mã bưu chính Phường xã Hoà Phước, Hoà Vang, Đà Nẵng có 5 số là 55671, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Phước, Hoà Vang, Đà Nẵng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hoà Phước, Hoà Vang, Đà Nẵng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Phước, Hoà Vang, Đà Nẵng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 556711

Tên bưu cục: Hòa Phước

Điện thoại: 0236.3670600

Địa chỉ: Thôn Nhơn Thọ 1, Xã Hoà Phước Hoà Phước Hoà Vang Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556710

Tên bưu cục: Miếu Bông

Điện thoại: 846112

Địa chỉ: Thôn Cầu Mống, Xã Hoà Phước Hoà Phước Hoà Vang Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556724

Tên bưu cục: Miếu Bông

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Miếu Bông, Xã Hoà Phước Hoà Phước Hoà Vang Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556721

Tên bưu cục: Nam Cầu Cẩm Lệ

Điện thoại: 686625

Địa chỉ: Lô A, Khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ, Xã Hoà Phước Hoà Phước Hoà Vang Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556712

Tên bưu cục: Tứ Câu

Điện thoại: 686391

Địa chỉ: Sô´Tổ 5, Thôn Giáng Nam 2, Xã Hoà Phước Hoà Phước Hoà Vang Đà Nẵng

Xem chi tiết>>