MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hoà Thành

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hoà Thành, Cà Mau, Cà Mau là Mã bưu chính 97155, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Thành, Cà Mau, Cà Mau.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hoà Thành, Cà Mau, Cà Mau là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hoà Thành, Cà Mau, Cà Mau là 97155.

2. Mã bưu chính 97155 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 97155 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hoà Thành Cà Mau, Cà Mau.

Ngoài ra, Mã bưu chính 97155 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hoà Thành, Cà Mau, Cà Mau.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hoà Thành, Cà Mau, Cà Mau

Mã bưu chính Phường xã Hoà Thành, Cà Mau, Cà Mau có 5 số là 97155, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Thành, Cà Mau, Cà Mau

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hoà Thành, Cà Mau, Cà Mau, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoà Thành, Cà Mau, Cà Mau sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 971550

Tên bưu cục: Hòa Thành

Điện thoại: 02903677000

Địa chỉ: Ấp Bùng Binh, Xã Hoà Thành Hoà Thành Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971551

Tên bưu cục: Số 02

Điện thoại: 677250

Địa chỉ: Ấp Tân Phong A, Xã Hoà Thành Hoà Thành Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971563

Tên bưu cục: Số 161

Điện thoại: 677477

Địa chỉ: Ấp Tân Phong B, Xã Hoà Thành Hoà Thành Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 971562

Tên bưu cục: Số 47

Điện thoại: 677017

Địa chỉ: Ấp Tân Trung, Xã Hoà Thành Hoà Thành Cà Mau Cà Mau

Xem chi tiết>>