MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hoàn Lão

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình là Mã bưu chính 51150, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình là 51150.

2. Mã bưu chính 51150 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 51150 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hoàn Lão Bố Trạch, Quảng Bình.

Ngoài ra, Mã bưu chính 51150 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

Mã bưu chính Phường xã Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình có 5 số là 51150, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 511500

Tên bưu cục: Bố Trạch

Điện thoại: 02323863382

Địa chỉ: Tiểu Khu 11, Thị Trấn Hoàn Lão Hoàn Lão Bố Trạch Quảng Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 511510

Tên bưu cục: Bố Trạch

Điện thoại: 02323863382

Địa chỉ: Tiểu Khu 11, Thị Trấn Hoàn Lão Hoàn Lão Bố Trạch Quảng Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 511530

Tên bưu cục: Bố Trạch

Điện thoại: 02323863382

Địa chỉ: Tiểu Khu 11, Thị Trấn Hoàn Lão Hoàn Lão Bố Trạch Quảng Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 511514

Tên bưu cục: Chợ Hoàn Lão

Điện thoại: 052611236

Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị Trấn Hoàn Lão Hoàn Lão Bố Trạch Quảng Bình

Xem chi tiết>>