MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hoằng Đạt

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 442280

Tên bưu cục: Hoằng Đạt

Điện thoại: 0946140720

Địa chỉ: Thôn Hạ Vũ 1, Xã Hoằng Đạt Hoằng Đạt Hoằng Hoá Thanh Hoá

Xem chi tiết>>