MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hoàng Động

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 183340

Tên bưu cục: Hoàng Động

Điện thoại: 774226

Địa chỉ: Làng Lôi Động, Xã Hoàng Động Hoàng Động Thuỷ Nguyên Hải Phòng

Xem chi tiết>>