MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hoằng Đức

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 442310

Tên bưu cục: Hoằng Đức

Điện thoại: 01255993789

Địa chỉ: Xóm Phú, Xã Hoằng Đức Hoằng Đức Hoằng Hoá Thanh Hoá

Xem chi tiết>>