MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hoàng Hanh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 161420

Tên bưu cục: Hoàng Hanh

Điện thoại: 888505

Địa chỉ: Thôn An Châu, Xã Hoàng Hanh Hoàng Hanh Tiên Lữ Hưng Yên

Xem chi tiết>>