MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hoàng Lương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 236660

Tên bưu cục: Hoàng Lương

Điện thoại: 02043872991

Địa chỉ: Thôn Đồng Hoàng, Xã Hoàng Lương Hoàng Lương Hiệp Hoà Bắc Giang

Xem chi tiết>>