MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hoàng Ninh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang là Mã bưu chính 23635, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang là 23635.

2. Mã bưu chính 23635 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 23635 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hoàng Ninh Việt Yên, Bắc Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 23635 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang

Mã bưu chính Phường xã Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang có 5 số là 23635, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 236355

Tên bưu cục: KCN Đình Trám

Điện thoại: 02043661045

Địa chỉ: Thôn My Điền, Xã Hoàng Ninh Hoàng Ninh Việt Yên Bắc Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 236350

Tên bưu cục: Sen Hồ

Điện thoại: 02043874230

Địa chỉ: Phố Ga Sen Hồ, Xã Hoàng Ninh Hoàng Ninh Việt Yên Bắc Giang

Xem chi tiết>>