MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hoàng Nông

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 255850

Tên bưu cục: Hoàng Nông

Điện thoại: 0975508067

Địa chỉ: Xóm Cầu Đá, Xã Hoàng Nông Hoàng Nông Đại Từ Thái Nguyên

Xem chi tiết>>