MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hoằng Phượng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 442450

Tên bưu cục: Hoằng Phượng

Điện thoại: 0915468519

Địa chỉ: Làng Vĩnh Gia, Xã Hoằng Phượng Hoằng Phượng Hoằng Hoá Thanh Hoá

Xem chi tiết>>