MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hoàng Thắng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 324450

Tên bưu cục: Hoàng Thắng

Điện thoại: 02163835117

Địa chỉ: Thôn Cửa Ngòi, Xã Hoàng Thắng Hoàng Thắng Văn Yên Yên Bái

Xem chi tiết>>