MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hoàng Văn Thụ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội là Mã bưu chính 12700, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội là 12700.

2. Mã bưu chính 12700 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 12700 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 12700 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội có 5 số là 12700, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 127070

Tên bưu cục: BCP Hoàng Mai

Điện thoại: 024.39343825

Địa chỉ: Sô´25/281, Phố Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127055

Tên bưu cục: Cty cổ phần Thương Mại và chuyển phát Bắc Việt

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´22A, Ngõ 319, Phố Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127044

Tên bưu cục: Gốc Đề

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´15/18/12, Ngõ Gốc Đề, Phố Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127054

Tên bưu cục: Gốc Đề 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´5b/74, Ngõ Gốc Đề, Phố Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127045

Tên bưu cục: Hoàng Mai

Điện thoại: 36240463

Địa chỉ: Sô´179, Phố Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127053

Tên bưu cục: Hoàng Mai 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´9, Ngõ 169, Phố Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127046

Tên bưu cục: Hoàng Văn Thụ 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´43 lô2, Dãy nhà A, Khu dân cư Đền Lừ, Phường Hoàng Văn Thụ Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127048

Tên bưu cục: Hoàng Văn Thụ 3

Điện thoại: 36332563

Địa chỉ: Sô´304 tổ36, Phố Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127051

Tên bưu cục: Hoàng Văn Thụ 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´43 tổ 35, Phố Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127052

Tên bưu cục: Hoàng Văn Thụ 5

Điện thoại: 36334944

Địa chỉ: Sô´39 tổ 71, Phố Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127010

Tên bưu cục: Tam Trinh

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´25/28, Phố Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127049

Tên bưu cục: Tam Trinh

Điện thoại: 36340082

Địa chỉ: Sô´421, Phố Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 127001

Tên bưu cục: Tam Trinh 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´357, Phố Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>