MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hoàng Văn Thụ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 251540

Tên bưu cục: Đồng Quang

Điện thoại: 02083750247

Địa chỉ: Sô´413, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Hoàng Văn Thụ Hoàng Văn Thụ Thái Nguyên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 251210

Tên bưu cục: Mỏ Bạch

Điện thoại: 02083759162

Địa chỉ: Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ Hoàng Văn Thụ Thái Nguyên Thái Nguyên

Xem chi tiết>>