MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hồi Xuân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 452630

Tên bưu cục: Hồi Xuân

Điện thoại: 0961372456

Địa chỉ: Khu phố Hồi Xuân, Xã Hồi Xuân Hồi Xuân Quan Hoá Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 452638

Tên bưu cục: Hồi Xuân

Điện thoại:

Địa chỉ: Bản Khằm, Xã Hồi Xuân Hồi Xuân Quan Hoá Thanh Hoá

Xem chi tiết>>