MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hồng Ca

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 323810

Tên bưu cục: Hồng Ca

Điện thoại: 02163821150

Địa chỉ: Thôn Trung Nam, Xã Hồng Ca Hồng Ca Trấn Yên Yên Bái

Xem chi tiết>>