MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hồng Hà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh là Mã bưu chính 20113, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh là 20113.

2. Mã bưu chính 20113 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 20113 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hồng Hà Hạ Long, Quảng Ninh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 20113 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh

Mã bưu chính Phường xã Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh có 5 số là 20113, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 201340

Tên bưu cục: BCP Cột 5

Điện thoại: 01293051666

Địa chỉ: Tổ 60c, Khu 5a, Phường Hồng Hà Hồng Hà Hạ Long Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 201130

Tên bưu cục: Cột 5

Điện thoại: 02033835816

Địa chỉ: Tổ 60c, Khu 5a, Phường Hồng Hà Hồng Hà Hạ Long Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 201320

Tên bưu cục: HCC QUẢNG NINH

Điện thoại: 02033835816

Địa chỉ: Tổ 51, Khu 5b, Phường Hồng Hà Hồng Hà Hạ Long Quảng Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 200900

Tên bưu cục: Hệ 1

Điện thoại: 0912471224

Địa chỉ: Sô´539, Tổ 60c, Khu 5a, Phường Hồng Hà Hồng Hà Hạ Long Quảng Ninh

Xem chi tiết>>