MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hồng Lĩnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 414240

Tên bưu cục: Hồng Lĩnh

Điện thoại: 02273861064

Địa chỉ: Thôn Vũ Đông, Xã Hồng Lĩnh Hồng Lĩnh Hưng Hà Thái Bình

Xem chi tiết>>