MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hồng Minh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 158300

Tên bưu cục: Hồng Minh

Điện thoại: 024.33788367

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Hoà Mỹ, Xã Hồng Minh Hồng Minh Phú Xuyên Hà Nội

Xem chi tiết>>