MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hồng Tiến

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 162511

Tên bưu cục: Bô Thời

Điện thoại: 0221 3920101

Địa chỉ: Thị tứ Bô Thời, Xã Hồng Tiến Hồng Tiến Khoái Châu Hưng Yên

Xem chi tiết>>