MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hợp Giang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hợp Giang, Cao Bằng, Cao Bằng là Mã bưu chính 27100, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hợp Giang, Cao Bằng, Cao Bằng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hợp Giang, Cao Bằng, Cao Bằng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hợp Giang, Cao Bằng, Cao Bằng là 27100.

2. Mã bưu chính 27100 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 27100 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hợp Giang Cao Bằng, Cao Bằng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 27100 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hợp Giang, Cao Bằng, Cao Bằng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hợp Giang, Cao Bằng, Cao Bằng

Mã bưu chính Phường xã Hợp Giang, Cao Bằng, Cao Bằng có 5 số là 27100, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hợp Giang, Cao Bằng, Cao Bằng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hợp Giang, Cao Bằng, Cao Bằng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hợp Giang, Cao Bằng, Cao Bằng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 271047

Tên bưu cục: Bằng Giang

Điện thoại: 0263858040

Địa chỉ: Khu phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang Hợp Giang Cao Bằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 271050

Tên bưu cục: BCP Trung Tâm

Điện thoại: 02063.855.887

Địa chỉ: Khu phố Hoàng Văn Thụ, Phường Hợp Giang Hợp Giang Cao Bằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 270900

Tên bưu cục: Cao Bằng

Điện thoại: 0206.3852.470

Địa chỉ: Khu phố Hoàng Văn Thụ, Phường Hợp Giang Hợp Giang Cao Bằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 271010

Tên bưu cục: Chợ Xanh

Điện thoại: 852277

Địa chỉ: Cụm Chợ Xanh, Phường Hợp Giang Hợp Giang Cao Bằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 271048

Tên bưu cục: Chợ Xanh

Điện thoại: 0263854146

Địa chỉ: Cụm Chợ Xanh, Phường Hợp Giang Hợp Giang Cao Bằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 270100

Tên bưu cục: KT Cao Bằng

Điện thoại: 02063.852.470

Địa chỉ: Khu phố Hoàng Văn Thụ, Phường Hợp Giang Hợp Giang Cao Bằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 271000

Tên bưu cục: Phố Thầu

Điện thoại: 853854

Địa chỉ: Khu phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang Hợp Giang Cao Bằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 270000

Tên bưu cục: Thị Xã Cao Bằng

Điện thoại: 02063.852.543

Địa chỉ: Khu phố Hoàng Văn Thụ, Phường Hợp Giang Hợp Giang Cao Bằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>