MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hợp Hòa

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc là Mã bưu chính 28150, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc là 28150.

2. Mã bưu chính 28150 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 28150 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hợp Hòa Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Ngoài ra, Mã bưu chính 28150 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Mã bưu chính Phường xã Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc có 5 số là 28150, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 281501

Tên bưu cục: Hợp Hòa

Điện thoại: 02113895757

Địa chỉ: Tiểu Khu Mới, Thị trấn Hợp Hòa Hợp Hòa Tam Dương Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281520

Tên bưu cục: Tam Dương

Điện thoại: 02113833265

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phú, Thị trấn Hợp Hòa Hợp Hòa Tam Dương Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281610

Tên bưu cục: Tam Dương

Điện thoại: 02113833265

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phú, Thị trấn Hợp Hòa Hợp Hòa Tam Dương Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281500

Tên bưu cục: Tam Dương

Điện thoại: 02113833265

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phú, Thị trấn Hợp Hòa Hợp Hòa Tam Dương Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>