MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hua Bum

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hua Bum, Mường Tè, Lai Châu là Mã bưu chính 39198, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hua Bum, Mường Tè, Lai Châu.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hua Bum, Mường Tè, Lai Châu là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hua Bum, Mường Tè, Lai Châu là 39198.

2. Mã bưu chính 39198 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 39198 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hua Bum Mường Tè, Lai Châu.

Ngoài ra, Mã bưu chính 39198 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hua Bum, Mường Tè, Lai Châu.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hua Bum, Mường Tè, Lai Châu

Mã bưu chính Phường xã Hua Bum, Mường Tè, Lai Châu có 5 số là 39198, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hua Bum, Mường Tè, Lai Châu

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hua Bum, Mường Tè, Lai Châu, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hua Bum, Mường Tè, Lai Châu sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 391980

Tên bưu cục: Hua Bum

Điện thoại: 884600

Địa chỉ: Bản Hua Bum, Xã Hua Bum Hua Bum Mường Tè Lai Châu

Xem chi tiết>>