MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hua Bum

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 394070

Tên bưu cục: Hua Bum

Điện thoại: 01689986389

Địa chỉ: Thôn Hua Bum, Xã Hua Bum Hua Bum Nậm Nhùn Lai Châu

Xem chi tiết>>