MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hua Thanh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 384452

Tên bưu cục: Xã Hua Thanh

Điện thoại: 0987219794

Địa chỉ: Bản Đội 4 bản Xá Nhù, Xã Hua Thanh Hua Thanh Điện Biên Điện Biên

Xem chi tiết>>