MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Húc Động

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 206110

Tên bưu cục: Húc Động

Điện thoại: 02033878039

Địa chỉ: Thôn Nà Ếch, Xã Húc Động Húc Động Bình Liêu Quảng Ninh

Xem chi tiết>>