MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hưng Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hưng Bình, Vinh, Nghệ An là Mã bưu chính 46130, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hưng Bình, Vinh, Nghệ An.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hưng Bình, Vinh, Nghệ An là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hưng Bình, Vinh, Nghệ An là 46130.

2. Mã bưu chính 46130 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 46130 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hưng Bình Vinh, Nghệ An.

Ngoài ra, Mã bưu chính 46130 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hưng Bình, Vinh, Nghệ An.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

Mã bưu chính Phường xã Hưng Bình, Vinh, Nghệ An có 5 số là 46130, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hưng Bình, Vinh, Nghệ An

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hưng Bình, Vinh, Nghệ An, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hưng Bình, Vinh, Nghệ An sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 478168

Tên bưu cục: BC KHL Phía Bắc

Điện thoại: 02383844917

Địa chỉ: Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình Hưng Bình Vinh Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 461004

Tên bưu cục: BC KHL Phía Đông

Điện thoại: 02383846334

Địa chỉ: Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình Hưng Bình Vinh Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 461091

Tên bưu cục: BC KHL Phía Nam

Điện thoại: 02383832308

Địa chỉ: Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình Hưng Bình Vinh Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 478169

Tên bưu cục: BC KHL Phía Tây

Điện thoại: 02383834313

Địa chỉ: Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình Hưng Bình Vinh Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 461580

Tên bưu cục: BCP HÀNG NẶNG VINH

Điện thoại: 0912410567

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình Hưng Bình Vinh Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 478950

Tên bưu cục: BCP Phía Bắc

Điện thoại: 02383844917

Địa chỉ: Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình Hưng Bình Vinh Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 461305

Tên bưu cục: Cầu Kênh Bắc

Điện thoại: 843624

Địa chỉ: Sô´46, Đường nguyễn sĩ sách, Phường Hưng Bình Hưng Bình Vinh Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 461300

Tên bưu cục: Đại Học Tại Chức

Điện thoại: 831483

Địa chỉ: Sô´36, Đường nguyễn đức cảnh, Phường Hưng Bình Hưng Bình Vinh Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 461301

Tên bưu cục: Khai Khoáng

Điện thoại: 849626

Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình Hưng Bình Vinh Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 460900

Tên bưu cục: Nghệ An

Điện thoại: 02383844931

Địa chỉ: Sô´2, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình Hưng Bình Vinh Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 460930

Tên bưu cục: Nghệ An

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´2, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình Hưng Bình Vinh Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 461302

Tên bưu cục: Tạp Phúc

Điện thoại: 845043

Địa chỉ: Sô´49, Đường dường lê hồng phong, Phường Hưng Bình Hưng Bình Vinh Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 460000

Tên bưu cục: Vinh

Điện thoại: 02383840022

Địa chỉ: Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình Hưng Bình Vinh Nghệ An

Xem chi tiết>>