MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hưng Điền A

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hưng Điền A, Vĩnh Hưng, Long An là Mã bưu chính 85514, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hưng Điền A, Vĩnh Hưng, Long An.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hưng Điền A, Vĩnh Hưng, Long An là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hưng Điền A, Vĩnh Hưng, Long An là 85514.

2. Mã bưu chính 85514 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 85514 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hưng Điền A Vĩnh Hưng, Long An.

Ngoài ra, Mã bưu chính 85514 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hưng Điền A, Vĩnh Hưng, Long An.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hưng Điền A, Vĩnh Hưng, Long An

Mã bưu chính Phường xã Hưng Điền A, Vĩnh Hưng, Long An có 5 số là 85514, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hưng Điền A, Vĩnh Hưng, Long An

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hưng Điền A, Vĩnh Hưng, Long An, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hưng Điền A, Vĩnh Hưng, Long An sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 855148

Tên bưu cục: 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Hưng Điền A Hưng Điền A Vĩnh Hưng Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 855141

Tên bưu cục: Hưng Điền 2

Điện thoại: 02723970004

Địa chỉ: Ấp Tà Nu, Xã Hưng Điền A Hưng Điền A Vĩnh Hưng Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 855140

Tên bưu cục: Hưng Điền A

Điện thoại: 02723979221

Địa chỉ: Ấp 2, Xã Hưng Điền A Hưng Điền A Vĩnh Hưng Long An

Xem chi tiết>>