MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hùng Dũng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 414360

Tên bưu cục: Cống Rút

Điện thoại: 02273.975004

Địa chỉ: Thôn Nhân Phú, Xã Hùng Dũng Hùng Dũng Hưng Hà Thái Bình

Xem chi tiết>>