MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hùng Lô

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 292160

Tên bưu cục: Hùng Lô

Điện thoại: 02103860150

Địa chỉ: Khu 4, Xã Hùng Lô Hùng Lô Việt Trì Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 292450

Tên bưu cục: Hùng Lô

Điện thoại: 860150

Địa chỉ: Khu 4, Xã Hùng Lô Hùng Lô Việt Trì Phú Thọ

Xem chi tiết>>