MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hưng Lộc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai là Mã bưu chính 81379, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai là 81379.

2. Mã bưu chính 81379 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 81379 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hưng Lộc Thống Nhất, Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 81379 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai

Mã bưu chính Phường xã Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai có 5 số là 81379, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 813790

Tên bưu cục: Hưng Lộc

Điện thoại: 02513678720

Địa chỉ: Ấp Hưng Nghĩa, Xã Hưng Lộc Hưng Lộc Thống Nhất Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 813793

Tên bưu cục: Hưng Lộc 1

Điện thoại: 770456

Địa chỉ: Sô´267, Ấp Hưng Thạnh, Xã Hưng Lộc Hưng Lộc Thống Nhất Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 813792

Tên bưu cục: Hưng Lộc 2

Điện thoại: 761218

Địa chỉ: Sô´323 QL1, Ấp Hưng Hiệp, Xã Hưng Lộc Hưng Lộc Thống Nhất Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 813798

Tên bưu cục: Hưng Lộc 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´177 QL1A, Ấp Hưng Thạnh, Xã Hưng Lộc Hưng Lộc Thống Nhất Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 813791

Tên bưu cục: Hưng Nhơn

Điện thoại: 761009

Địa chỉ: Ấp Hưng Nhơn, Xã Hưng Lộc Hưng Lộc Thống Nhất Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 813799

Tên bưu cục: UBND xã Hưng Lộc

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Hưng Nghĩa, Xã Hưng Lộc Hưng Lộc Thống Nhất Đồng Nai

Xem chi tiết>>