MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hưng Lợi

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ là Mã bưu chính 90222, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ là 90222.

2. Mã bưu chính 90222 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 90222 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hưng Lợi Ninh Kiều, Cần Thơ.

Ngoài ra, Mã bưu chính 90222 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ

Mã bưu chính Phường xã Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ có 5 số là 90222, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 902240

Tên bưu cục: Bưu Chính Uỷ Thác

Điện thoại: 02923839531

Địa chỉ: Sô´190E, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi Hưng Lợi Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 900925

Tên bưu cục: Cần Thơ

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´190E, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi Hưng Lợi Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902220

Tên bưu cục: Hưng Lợi

Điện thoại: 02923838600

Địa chỉ: Sô´190, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi Hưng Lợi Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902232

Tên bưu cục: Hưng Lợi 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Dãy D, Đường 3/2, Khu chung cư 178, Phường Hưng Lợi Hưng Lợi Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902230

Tên bưu cục: Hưng Lợi 2

Điện thoại: 3838755

Địa chỉ: Sô´205B, Đường 3 Tháng 2, Phường Hưng Lợi Hưng Lợi Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902236

Tên bưu cục: Hưng Lợi 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Lộ 91B, Phường Hưng Lợi Hưng Lợi Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902237

Tên bưu cục: Hưng Lợi 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´209, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi Hưng Lợi Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902238

Tên bưu cục: Hưng Lợi 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´215, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi Hưng Lợi Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902239

Tên bưu cục: Hưng Lợi 5

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´6, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi Hưng Lợi Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 900990

Tên bưu cục: PHBC Cần Thơ

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´500, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi Hưng Lợi Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902303

Tên bưu cục: Số 101

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´219, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi Hưng Lợi Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902304

Tên bưu cục: Số 102

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´140, Đường 3 Tháng 2, Phường Hưng Lợi Hưng Lợi Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902305

Tên bưu cục: Số 108

Điện thoại: 3740932

Địa chỉ: Sô´117/28, Ngõ 117, Đường 3 Tháng 2, Phường Hưng Lợi Hưng Lợi Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902226

Tên bưu cục: Số 17

Điện thoại: 3738348

Địa chỉ: Sô´97A, Đường Tầm Vu, Phường Hưng Lợi Hưng Lợi Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902223

Tên bưu cục: Số 29

Điện thoại: 738591

Địa chỉ: Sô´153, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi Hưng Lợi Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902221

Tên bưu cục: Số 30

Điện thoại: 3738802

Địa chỉ: Sô´308, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi Hưng Lợi Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902228

Tên bưu cục: Số 33

Điện thoại: 3830362

Địa chỉ: Sô´11 lộ 91B, Tổ 46, Khu vực 5, Phường Hưng Lợi Hưng Lợi Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902229

Tên bưu cục: Số 35

Điện thoại: 839961

Địa chỉ: Sô´36A, Đường 3 Tháng 2, Phường Hưng Lợi Hưng Lợi Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902222

Tên bưu cục: Số 36

Điện thoại: 3739942

Địa chỉ: Sô´58, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi Hưng Lợi Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 902224

Tên bưu cục: Số 42

Điện thoại: 739016

Địa chỉ: Sô´45 A, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi Hưng Lợi Ninh Kiều Cần Thơ

Xem chi tiết>>