MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hùng Long

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 295260

Tên bưu cục: Hùng Long

Điện thoại: 881449

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hùng Long Hùng Long Đoan Hùng Phú Thọ

Xem chi tiết>>