MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hưng Long

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 474460

Tên bưu cục: Hưng Long

Điện thoại: 01642406994

Địa chỉ: Xóm 9a, Xã Hưng Long Hưng Long Hưng Nguyên Nghệ An

Xem chi tiết>>