MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hưng Mỹ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 474630

Tên bưu cục: Hưng Mỹ

Điện thoại: 0913016883

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hưng Mỹ Hưng Mỹ Hưng Nguyên Nghệ An

Xem chi tiết>>