MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hùng Quốc

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 273410

Tên bưu cục: Hùng Quốc

Điện thoại: 880224

Địa chỉ: Xóm Bản Hía, Thị Trấn Hùng Quốc Hùng Quốc Trà Lĩnh Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 273450

Tên bưu cục: Trà Lĩnh

Điện thoại: 02063.880.105

Địa chỉ: Khu I, Thị Trấn Hùng Quốc Hùng Quốc Trà Lĩnh Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 273480

Tên bưu cục: Trà Lĩnh

Điện thoại: 02063.880.105

Địa chỉ: Khu I, Thị Trấn Hùng Quốc Hùng Quốc Trà Lĩnh Cao Bằng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 273400

Tên bưu cục: Trà Lĩnh

Điện thoại: 02063.880.105

Địa chỉ: Khu I, Thị Trấn Hùng Quốc Hùng Quốc Trà Lĩnh Cao Bằng

Xem chi tiết>>