MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hùng Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 293347

Tên bưu cục: Thị Trấn Hùng Sơn I

Điện thoại: 772290

Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Hùng Sơn Hùng Sơn Lâm Thao Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 293348

Tên bưu cục: Thị Trấn Hùng Sơn II

Điện thoại: 772558

Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Hùng Sơn Hùng Sơn Lâm Thao Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 293330

Tên bưu cục: Tiên Kiên

Điện thoại: 02103787000

Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Hùng Sơn Hùng Sơn Lâm Thao Phú Thọ

Xem chi tiết>>