MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hưng Tân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 474500

Tên bưu cục: Hưng Tân

Điện thoại: 0917818890

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hưng Tân Hưng Tân Hưng Nguyên Nghệ An

Xem chi tiết>>