MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hưng Thái

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 176350

Tên bưu cục: Hưng Thái

Điện thoại: 0886728087

Địa chỉ: Thôn Văn Diệm, Xã Hưng Thái Hưng Thái Ninh Giang Hải Dương

Xem chi tiết>>