MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hùng Tiến

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 355270

Tên bưu cục: Hùng Tiến

Điện thoại: 0988059190

Địa chỉ: Xóm Chỉ trong, Xã Hùng Tiến Hùng Tiến Kim Bôi Hoà Bình

Xem chi tiết>>