MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hùng Tiến

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 475360

Tên bưu cục: Hùng Tiến

Điện thoại: 0989887466

Địa chỉ: Xóm tiểu tiến, Xã Hùng Tiến Hùng Tiến Nam Đàn Nghệ An

Xem chi tiết>>