MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hưng Vũ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 245440

Tên bưu cục: Mỏ Nhài

Điện thoại: 02053739001

Địa chỉ: Khu Phố Mỏ Nhài, Xã Hưng Vũ Hưng Vũ Bắc Sơn Lạng Sơn

Xem chi tiết>>