MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Huổi Lếch

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 385502

Tên bưu cục: Xã Huổi Lếch

Điện thoại: 01663868834

Địa chỉ: Bản Huổi Lếch, Xã Huổi Lếch Huổi Lếch Mường Nhé Điện Biên

Xem chi tiết>>