MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hương Nộn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 294020

Tên bưu cục: Hương Nộn

Điện thoại: 794434

Địa chỉ: Khu 7, Xã Hương Nộn Hương Nộn Tam Nông Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 294034

Tên bưu cục: Hương Nộn 1

Điện thoại: 794399

Địa chỉ: Khu 5, Xã Hương Nộn Hương Nộn Tam Nông Phú Thọ

Xem chi tiết>>