MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hương Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 281320

Tên bưu cục: Binh Xuyen

Điện thoại: 596600

Địa chỉ: Thôn Chùa Tiếng, Xã Hương Sơn Hương Sơn Bình Xuyên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 281310

Tên bưu cục: Hương Sơn

Điện thoại: 0912700193

Địa chỉ: Thôn Tam Lộng, Xã Hương Sơn Hương Sơn Bình Xuyên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>