MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hương Thọ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 486780

Tên bưu cục: Hương Thọ

Điện thoại: 814279

Địa chỉ: Xóm 4 Hương Thọ, Xã Hương Thọ Hương Thọ Vũ Quang Hà Tĩnh

Xem chi tiết>>