MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Hữu Lập

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 473860

Tên bưu cục: Hữu Lập

Điện thoại: 0985490873

Địa chỉ: Buôn Na, Xã Hữu Lập Hữu Lập Kỳ Sơn Nghệ An

Xem chi tiết>>